Saturday, 6 October 2012

perbezaan

Refleksi: Dalam aktiviti ini, saya menyuruh murid-murid meneka gambar binatang apakah yang saya pamerkan, tetapi gambar yang saya pamerkan kekurangan sebahagian tubuh badan, dengan ini telah menimbulkan minat semua murid untuk menumpulkan perhatian kepada saya, seterusnya saya meminta murid keluar untuk melukiskan bahagian yang kehilangan kepada siput tersebut, murid-murid saya menyertai dengan penuh perhatian, melalui pemerhatian daripada rangsangan murid saya setakat ini, saya berasa saya telah berjaya untuk menarik minat mereka terhadap pengajaran saya.

No comments:

Post a Comment